Social Coaching

Bij Social Coaching staat de relatie tussen cliënt en zijn/haar omgeving centraal. Hoe bereik je dat je het alledaagse leven weer plezierig vindt en welke rol speelt de wisselwerking met de sociale omgeving hierbij. Daarnaast kunnen zaken als het onderhouden of opzetten van een goed sociaal netwerk zinvol zijn. Bent u ''liever op zichzelf,'' dan zijn er ook legio mogelijkheden om dit verder uit te breiden, zodanig dat u zich hierbij het prettigst voelt.

De opzet van deze coaching is zeer persoonlijk en de werkvormen zijn divers. Zo kunnen er diverse suggesties gedaan worden op het gebied van leefstijl. Er kunnen samen initiatieven genomen worden voor conditie-ontwikkeling: zoals wandelen, fietsen en bewegen in bredere zin. Tips om uit te gaan, lees-en filmtips, boeken, concerten musea. Ook kan computerbegeleiding worden geboden.

Voor mensen die "nooit de deur uitkomen" en behoefte hebben om dit patroon te doorbreken, kan samen gezocht worden naar methoden om die drempel te verlagen. Dat is voor iedereen verschillend. U bent hierin zelf leidend. Misschien bent u het meeste gebaat bij een bezoekje, een kopje koffie en het vertellen wat u hebt meegemaakt (van vroeger tot NU toe) en laat u het graag hierbij. Ook het optekenen van uw eigen levensverhaal kan helpen om een overzicht te krijgen van de meest belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Ook dit is mogelijk in overleg en alles naar behoefte van de cliënt.

Tijdens het geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek wordt gekeken welke invulling aan het coaching traject gegeven kan worden. Vervolgens proberen we samen, in een cyclus van vijf bijeenkomsten, de koers uit te zetten, die het beste bij u past. Een eventueel vervolgtraject wordt aan het eind van die vijf bijeenkomsten besproken, evenals de evaluatie. Het gaat er tenslotte om dat u er iets aan hebt en weer op een plezierige wijze uw leven verder kan voortzetten en voor zover dit mogelijk is, in de voor u zo vertrouwde omgeving kan blijven. Het is aan u om te kijken of het Social Coachingstraject voor u zinvol is en of dit wel of niet bij u past.