Sociaal Huisbezoek aan Senioren

Veel mensen zullen het herkennen: als je ouder wordt vallen er gaten in je sociale netwerk. Kinderen zijn volwassen en gaan de deur uit, de regelmaat van werk verdwijnt, vrienden en kennissen raken uit het zicht, soms valt een partner weg. En dan?

Juist nu ouderen langer thuis blijven wonen, is het van belang dat er een luisterend oor is, als het even minder gaat en je het gevoel hebt er alleen voor te staan. Hierop richt ik mij vooral tijdens sociale huisbezoeken.

Een sociaal huisbezoek kan zowel in de thuissituatie als in een instelling plaatsvinden en is in deze corona-tijd meestal telefonisch.

Vaak gaat het om vragen rond gevoelens van isolement en zich verlaten voelen, alsmede om het leren omgaan met verlieservaringen. Een verlieservaring kan ook betekenen dat men zich ontredderd voelt, bijvoorbeeld omdat na het doormaken van een ziekteproces niet alles meer mogelijk blijkt te zijn. Om dan toch verder te kunnen gaan is een hele kunst.

Een traject van sociaal huisbezoek begint met een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek. Als over en weer het 'klikt', dan spreken we een aantal vervolgbezoeken af, met een maximum van vijf. Na die 5 bezoeken is het aan de hulpvrager om te beoordelen of hij of zij zich hierdoor ook daadwerkelijk gesteund en geholpen voelt en worden afspraken gemaakt voor een eventueel vervolg.

 

De eerste stap is ons een bericht sturen via de contact pagina.