maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
maatschappelijkwerk,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Home »
Over ons »
Coaching in het werk »
Social coaching »
Werkwijze »
Team »
Pers »
Publicaties »
Contact »
Links »
maatschappelijkwerk,bunnik,mw,advies,maatschappelijkwerker,hulpverlening,nood,rode kruis,mcw,inburgering,onderwijs,mediation,communicatie,bemiddeling,kracht,utrecht,driebergen
Praktijk voor advies en begeleiding "Door Eigen Kracht"

Uit 'Stichtse Courant' en 'De Kaap' van 8 februari 2007

(inmiddels heeft de praktijk een nieuwe naam: Coach-n-Go en is Anneke overgestapt van NVMW naar BAMW)

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom iemand hulp zoekt in de vorm van het vragen om advies, het voeren van een gesprek of het invullen van lastige formulieren. Vrijwel altijd is de hulpvraag van tijdelijke aard en in de meeste gevallen kan men zelf weer op eigen kracht verder. . .

Dit is het vertrekpunt van Anneke Tilanus die zich in Driebergen als Maatschappelijk Werker heeft gevestigd. Haar missie en visie zijn eenduidig: mensen helpen op tijdelijke basis ("een eindje met ze meelopen" noemt ze dat), op een zodanige wijze dat zij zelf de regie over hun leven kunnen behouden en binnen korte tijd op eigen kracht weer verder gaan. Zelf heeft zij ook ervaren dat dit mogelijk is. Haar praktijk heet dan ook: "Door Eigen Kracht" en is gevestigd aan de Horstlaan 51 te Driebergen.

Anneke heeft een verpleegkundige achtergrond en is op latere leeftijd Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan studeren aan Hogeschool De Horst, een studie die ze daarna afgerond heeft bij Hogeschool InHolland. Zij is aangesloten bij de beroepsvereniging NVMW.

Gedurende een aantal jaren deed zij ervaring op in het Maatschappelijk Werk bij een welzijnsorganisatie. Zij bezocht daarbij ouderen zowel in instellingen als zelfstandig wonend, die gevoelens van eenzaamheid ervaren of vragen hebben over zingeving.

Ook gaf zij trainingen en begeleidde zij vrijwilligers en hield zij presentaties over dit onderwerp. Naast het werk voor ouderen organiseerde zij een maatjesproject t.b.v. vereenzaamde allochtonen. Daarbij werd beoogd hen, door gerichte persoonlijke begeleiding, sneller te laten integreren in onze samenleving.

Haar belangstelling gaat vooral uit naar het begeleiden van ouderen in de thuissituatie. Echter in principe kan iedereen (jong en oud) die een serieuze hulpvraag heeft, of een verwijzing heeft, contact met haar opnemen. Bijzonder daarbij is dat Anneke en haar teamleden bereid zijn de cliŽnt thuis te bezoeken b.v. ingeval van ziekte of invaliditeit.

Een belangrijk aspect van de net ingevoerde WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het streven om mensen, ook ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Anneke ziet voor zichzelf een rol in de begeleiding daarvan.

In haar praktijk beschikt zij over een netwerk, waarbij zij contacten heeft met een psycholoog (NIP) en een verpleegkundige Oncologie. Door met dit team samen te werken weet zij zich verzekerd van intercollegiaal overleg en kan zij, indien nodig, op verantwoorde wijze een beroep doen op deze expertise. Ook streeft zij ernaar zoveel mogelijk samen te werken met bestaande instanties, instellingen en huisartsen.

"Door eigen kracht" is een nieuwe organisatie die beschikt over een brede expertise als het gaat om het bieden van begeleiding en ondersteuning van die mensen die vinden dat ze even een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.dooreigenkracht.nl.

 
Deze site is gemaakt door ICT Makelaars.nl