Huisregels

Om voor u en mij het contact plezierig te laten verlopen hebben we een aantal huisregels opgesteld:

  • Wij stellen het op prijs dat we ons beleefd en voorkomend tegenover elkaar gedragen.

  • Bent u het niet eens met de gang van zaken dan kunt u dit op elk moment aangeven, we kijken dan samen hoe het anders of wellicht beter kan.

  • Aan het eind van het afgesproken aantal contacten ontvangt u een evaluatieformulier om terug te blikken, maar vooral om te kijken wat beter had gekund.

  • Tijdens het (gratis) kennismakingsgesprek spreken we af hoeveel gesprekken er volgen. In principe spreken we niet meer dan 5 vervolggesprekken tegelijk af.

  • Tijdens het kennismakingsgesprek spreken we ook met elkaar de vergoeding af. Die dient voor de vervolgafspraken worden voldaan.

  • U houdt zich zoveel mogelijk aan de gemaakte afspraken. Wilt u toch een afspraak afzeggen doet u dit dan tijdig, dus minimaal 24 uur tevoren.

  • Met u wordt een werkrelatie aangegaan. Dit houdt in in dat er geen ruimte is voor andere relaties, zoals persoonlijke relaties of ongewenste intimiteiten. Bij afwijking hiervan wordt de werkrelatie direct stopgezet, vervolgafspraken geannuleerd, zonder dat er recht bestaat op restitutie van vooruitbetaalde gesprekken.

  • Deze regels zijn opgesteld om de gesprekken voor u zowel als voor mijzelf zo veilig en plezierig mogelijk te laten verlopen. Wij vragen hiervoor uw begrip.