Coaching op het werk

Stress op het werk of thuis, met als gevolg burn-out en niet meer optimaal kunnen functioneren. Een frustrerende situatie voor werknemer en werkgever. Het is helaas een veel voorkomend probleem. In het belang van de werknemer en de werkgever moet het zo snel mogelijk aangepakt en opgelost worden, om erger (langdurig ziekteverzuim) te voorkomen.

Dat is het uitgangspunt voor onze coaching.

Wij kiezen een persoonlijke benadering: wat is er gebeurd waardoor het functioneren is verminderd, is het werkgerelateerd of liggen er persoonlijke problemen of in de privé-sfeer aan ten grondslag?

In alle gevallen proberen we de medewerker zo snel mogelijk de problemen te laten overwinnen, zodat deze weer volledig inzetbaar is.

We bieden daarvoor een kort en resultaatgericht coachingstraject aan, waarbij we uitgaan van het eigen kracht principe en waarbij de cliënt zelf in belangrijke mate de richting bepaalt. Het traject omvat in principe vijf gesprekken, aangevuld met het geven ontspannings- en welzijnstips. Het klinkt simpel, maar soms is er heel wat "geestelijk opruimwerk" nodig om de draad weer op te pakken.

Bij het vijfde gesprek wordt gekeken of de client het gevoel heeft weer zelf verder te kunnen of dat er nog een vervolgtraject nodig is.